Документознавство та інформаційна діяльність

 

        Ми живемо у світі, де інформація стала продуктом глобального виробництва, товаром, тому більшість працедатного населення нашої планети працює в інформаційній сфері. Документування інформації, її пошук, обробка, зберігання й передавання знань потребує значних фінансових, часових, трудових і материальних ресурсів. Ось чому кваліфіковані фахівці у цій сфері потрібні завжди.

 

      Сфера діяльності

       В умовах переходу від паперового до електронного документообігу, ринок праці, у тому числі за кордоном, орієнтований на молоду ґенерацію фахівців, здатних створювати якісні інформаційні продукти і послуги, яких потребує сучасне українське суспільство.

     Документознавець – це фахівець широкого профілю, який, використовуючи новітні інформаційні технології, забезпечує порядок, умови зберігання й обліку документів, а також комунікації компанії із зовнішнім світом.  Работа с документами – цікавий та захоплюючий процесс. Людина, що присвячує себе цій професій, може розраховувати на матеріальну стабільність і успіх.

     Документознавець може працювати в установах будь-якого рівня управління, будь-якої галузі та будь-якої форми власності, тобто — там, де є люди й документи. Випускник з цієї спеціальності підготовлений до професійної роботи у державних органах та органах місцевого самоврядування, у державних, громадських, комерційних установах, організаціях, фірмах, підприємствах у службах документаційного забезпечения управління.

 

      Суть професії документознавця полягає в ефективному управлінні інформацією.

      По закінченні університету випускник може здійснювати такі види професійної діяльності:

• організаційно-управлінську;

• організаційно-проектну;

• інформаційно-аналітичну;

• консалтингову.

     Бакалавр інформаційної, бібліотечної та архівної справи може використати свої знання  для працевлаштування  у відомчих архівах, кадрових службах, інформаційних підрозділах бібліотек, а також аудиторських компаніях.

     Перспективи на сучасному ринку праці у  фахівця, який професійно організовує інформаційно-документаційний процес і документопотік в організаціях, установах, фірмах, на підприємствах усіх форм власності, – реальні й обнадійливі.