Економіка підприємства

 

     У сучасних умовах постійно зростає інтерес до індустрії гостинності, зокрема до готельно-ресторанного бізнесу. Сфера послуг постійно потребує нових кадрів, тому фахівець в галузі готельного-ресторанного бізнесу – один з найзатребуваніших, найпрестижніших і найбільш високооплачуваних спеціалістів.

     Якісна освіта дуже важлива для працівника цієї галузі, адже від набутих вмінь та навичок залежить – чи зможете ви втримати клієнта та запалити у ньому бажання прийти саме до Вас. 

     У сучасних умовах постійно зростає інтерес до індустрії гостинності, зокрема до готельно-ресторанного бізнесу. Сфера послуг постійно потребує нових кадрів, тому фахівець в галузі готельного-ресторанного бізнесу – один з найзатребуваніших, найпрестижніших і найбільш високооплачуваних спеціалістів.

     Якісна освіта дуже важлива для працівника цієї галузі, адже від набутих вмінь та навичок залежить – чи зможете ви втримати клієнта та запалити у ньому бажання прийти саме до Вас. Кафедра готельно-ресторанного бізнесу не тільки надає теоретичні знання, а й вчить етиці спілкування з людьми, що є запорукою успішної кар’єри у галузі сфери послуг.

 

Випускники спеціальності «Готельно-ресторанного справа» успішно працюють на:

• підприємствах готельного та ресторанного бізнесу в Україні та за кордоном;

• у сфері гостинності в цілому (всі форми підприємницької діяльності: малий, середній, великий бізнес);

• в державних органах  влади;

• науково-дослідних та консалтингових структурах;

• професійних освітніх закладах тощо. 

 

Сертифікати ЗНО: 

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. на вибір – математика, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, російська).

 

Компетентність випускників готельно-ресторанного справи - 

в управлінській діяльності:   

• здатність до управління господарською  діяльністю підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;

• спроможність приймати стратегічні і тактичні управлінські рішення, відповідно до вимог підприємницького середовища;

• готовність формувати систему управління і стимулювання персоналу;

• спроможність ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї розвитку підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;

у науково-дослідній діяльності:

• здатність проводити комплексні дослідження ринку готельних та ресторанних послуг з використанням сучасних наукових методів,

• спроможність  розробляти і впроваджувати інновації в діяльність підприємств, нові форми обслуговування споживачів, досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій на розвиток туризму у цілому;

у виробничій та сервісній діяльності:

• здатність до розробки та впровадження стандартів і нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу;

• спроможність до формування і просування готельного та ресторанного продукту відповідно до вимог споживачів;

• здатність удосконалювати бізнес-процеси підприємства;

• здатність  формувати клієнтські бази та формувати програми лояльності споживачів;

• готовність визначати  цілі і вирішувати задачі діяльності  щодо розвитку нових проектів у готельному та ресторанному бізнесі; спроможність прогнозувати розвиток готельного та ресторанного бізнесу.